NL

Wilt u kans maken op een cadeaubon van maximaal €15,00 te besteden aan één of meerdere artikelen tijdens uw volgende bezoek aan ons? Doe dan mee aan de actie ‘Gekocht bij Scruples’!

Post een foto van één artikel dat u bij Scruples hebt gekocht en vraag uw virtuele vrienden om deze foto te liken of erop te reageren met hartjes-emoji’s. Doe het op Facebook, Instagram of…

Vanaf 50 likes en/of hartjes-emoji’s heeft u al een aankoopbon van € 5.00 te pakken!

Lees voor meer informatie de voorwaarden hieronder en volg de stappen om mee te doen.

Veel succes!

 

Voorwaarden en condities

De actie ‘Gekocht bij Scruples’ is opgezet door Scruples Antwerpen en loopt via social media (Facebook en Instagram). De aankoopbonnen worden bij Scruples toegekend.

Deze actie is enkel geldig voor +18 jarige inwoners van het Belgisch grondgebied (in of buiten de stad Antwerpen), ongeacht hun geslacht. Inwoners van andere landen van Europa of inwoners van de hele wereld worden automatisch buiten beschouwing gelaten.

De winnaars krijgen een aankoopbon te besteden bij Scruples. Deze bon is niet overdraagbaar of uit te stellen.

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord of beheerd door of in verband gebracht met Facebook of Instagram. Scruples Antwerpen neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Doe mee!

Bij uw volgende bezoek aan Scruples, ontvangt u bij uw aankoop een promokaart. Op deze kaart staat een gekocht artikel door u, hem code en de vervaldatum van deze actie.

Like ons op Facebook (facebook.com/scruplesantwerpen) en volg ons op Instagram (instagram.com/scruplesantwerpen).

Plaats op uw Facebook of Instagram account een foto waarop u dit artikel (kleding, schoenen, handtas of accessoire) draagt dat u bij Scruples hebt gekocht.

Op de beschrijving van deze foto met uw artikel gekocht bij Scruples, schrijf Gekocht @scruplesantwerpen (op Instagram) of Gekocht @Scruples Antwerpen (op Facebook). Berichten zonder deze tag zijn niet geldig.

Likes/hartje emoji’s en kortingsbonnen

50 organische likes en hartjesemoji’s = cadeaubon van €5,00

100 organische likes en hart emoji’s = cadeaubon van €10,00

150 organische likes en hart emoji’s = cadeaubon van €15,00

*€5,00 cadeaubon niet geldig op promotie artikelen.

**€10,00 cadeaubon niet geldig op promotie artikelen.

***€15,00 cadeaubon niet geldig op promotie artikelen.

 


 

EN

Would you like to win a gift voucher of up to €15.00 to spend on one or more items during your next visit to us? Then join in the promotion ‘Bought at Scruples’!

Post a photo of one item you purchased from Scruples and ask your virtual friends to like or comment on this photo with heart emojis. Do it on Facebook, Instagram or…

From 50 likes and/or heart emojis you already have a voucher of € 5.00!

For more information, read the terms and conditions below and follow the steps to join.

Good luck!

 

Terms and Conditions

The promotion ‘Bought at Scruples’ was set up by Scruples Antwerp and runs via social media (Facebook and Instagram). The purchase vouchers are awarded at Scruples.

This promotion is only valid for +18 year old residents of Belgian territory (in or outside the city of Antwerp), regardless of their gender. Residents of other European countries or residents of the whole world are automatically excluded.

The winners will receive a purchase voucher to spend at Scruples. This voucher is non-transferable or non-transferable.

This promotion is in no way sponsored, administered by or associated with Facebook or Instagram. Scruples Antwerp takes full responsibility.

Join!

On your next visit to Scruples, you will receive a promo card during your purchase. This card lists one purchased item by you, its code and the promotion’s expiration date.

Like us on Facebook (facebook.com/scruplesantwerpen) and follow us on Instagram (instagram.com/scruplesantwerpen).

On your Facebook or Instagram account, post a photo of you wearing this item (clothing, shoes, handbag or accessory) purchased at Scruples.

On the description of this photo with your article purchased at Scruples, write Gekocht @scruplesantwerpen (on Instagram) or Gekocht @Scruples Antwerpen (on Facebook). Posts without this tag are not valid.

Likes/heart emojis and coupons

50 organic likes and heart emojis = €5.00 gift card

100 organic likes and heart emojis = €10.00 gift card

150 organic likes and heart emojis = €15.00 gift card

*€5.00 gift voucher not valid on promotional items.

**€10,00 gift voucher not valid on promotional items.

***€15.00 gift voucher not valid on promotional items.