[English bellow]

Scruples Antwerpen is terug open en het is tijd om plaats te maken voor de komende wintercollectie.

Dus heeft u nog zomerartikelen bij ons? Kom ze a.u.b. in de winkel ophalen.

 

“Wanneer kan ik mijn artikelen ophalen?”

Woensdag: 11u – 18u

Donderdag: 11u – 18u

Vrijdag: 11u – 18u

Herinnering: voor ophalingen en betalingen op zaterdag, bel ons a.u.b.

 

“Moet ik een afspraak maken om mijn spullen op te halen?”

Er is geen afspraak nodig, maar vooraf bellen helpt ons om uw pakket sneller en op tijd voor u te maken.

“Wanneer word ik betaald voor mijn spullen die verkocht zijn?”

Woensdag: 11u – 18u

Donderdag: 11u – 18u

Vrijdag: 11u – 18u

Herinnering: voor ophalingen en betalingen op zaterdag, bel ons a.u.b.

 

“Hoe word ik betaald voor mijn spullen die verkocht zijn?”

Grote bedragen (> €650,00) kunnen overgeschreven worden. Anders betalen wij in cash uit.

 

“Ik kan mijn dingen niet meer online zien…”

Als u uw items niet meer in uw verkopersaccount kan zien, betekent dit waarschijnlijk dat uw verkooptijd voorbij is en dat u met ons contact moet opnemen om uw goederen terug komen halen.

 

Vragen?  Bel ons tijdens de openingsuren: 03 239 26 07.

 

 

Call & Collect 

Scruples Antwerpen is back open and it’s time to make space for the winter collection coming soon.

Do you still have summer items with us? Please collect them at the store.

 

“When can I collect my items?”

Wednesday: 11h – 18h

Thursday: 11h – 18h

Friday: 11h – 18h

Reminder: for collecting and payments on Saturdays, please call us.

 

“Do I have to make an appointment to collect my stuff?”

There is no appointment needed, but calling in advance helps us making your package faster and on time for you.

“When do I get pais for my stuff that got sold?”

Wednesday: 11h – 18h

Thursday: 11h – 18h

Friday: 11h – 18h

Reminder: for collecting and payments on Saturdays, please call us.

 

“How do I get paid for my stuff that got sold?”

Big amounts (> €650,00) can be transferred. Otherwise we pay out in cash.

 

“I can’t see my things online anymore…”

If you can’t see your items in your seller account anymore, it probably means that your selling time is up and you need to get in contact with us to come and collect them up.

 

Questions? Call us during the opening hours: 03 239 26 07.